Skip to content

חדשנות ופיתוח עיסקי

רפי בן יוסף שעבר מנכ”ל קפרו תעשיות בע”מ. בתחילת 2020 השלים 12 שנה של מנכ”לות (בחברת קפרו) ומאז עוסק בתחום ניהול החדשנות בתעשיה המסורתית. בצרופו של רפי לצוות בירנו שמנו לעצמנו למטרה לקדם את תחום החדשנות בתעשיה המסורתית ובכך לנצל את הניסיון הרב של רפי בתחום, והפעם לחברות נוספות בתעשייה.

מה מוצע במסגרת התכנית ? – ניהול וליווי של  המפעל בתהליכי הטמעה של תרבות ניהול חדשנות ופיתוח עיסקי ,כולל הדרכה וליווי בגיבוש תכנית עבודה מעשית.

 

למה אנו משוכנעים שהדבר אפשרי ?

אנו יודעים שהשקעה בחדשנות ופיתוח עיסקי ובמיוחד בתקופה כה מאתגרת תחזיר את עצמה ואפילו די מהר באופן יחסי. פעילות מעין זו מפיחה רוחות מרעננות לצוות השיווק והמכירות בחברה תוך שהיא מייצרת יתרון תחרותי משמעותי באמצעות בידול למול המתחרים בשוק . בקפרו הצליח רפי  להוכיח שניתן לקחת מוצר מסורתי, המשווק לשווקים מסורתיים ושמרנים, ולמצוא דרכים להמציא, לחדש, לבצע פריצות דרך ולהפוך למותג משמעותי בענף.

rafi1
pic_2

איך עושים את זה ?

התהליך מחייב מעורבות משמעותית וגיבוי רמת המנכ”ל, נדרש גיבוש צוות מגוון (אפשרי גם לשלב בו גורמים חצוניים בלתי תלויים, בנוסף לעובדי החברה ובעלי תפקידים). התהליך נמשך 6 חודשים, 12 מפגשי עבודה סה”כ, כאשר במהלך כל מפגש נלמדת טכניקה שונה לפיתוח חדשנות. הטכניקה תיושם על מוצר נבחר כך שבתהליך הרעיונות שיאספו ישמשו בסופו של דבר לגיבוש תוצרים ישימים. 

מה הם התוצרים ?

יבנה ויוכשר צוות חדשנות ופיתוח עסקי שיהווה את התשתית להטמעת טכניקות של חדשנות. הצוות יאומן ויודרך במטרה לגבש רשימת רעיונות ראשונית ותוכנית יישום מעשית.

מה הוא הקשר בין חדשנות לפיתוח עיסקי ?  חדשנות מוצרית או חדשנות שיווקית, הפכו כיום לסיסמאות ׳סקסיות׳ המתנוססות על דגלן של ארגונים רבים, בין אם יש לכך כיסוי אם לאו . האתגר המשמעותי הוא ביכולת המימוש של הרעיון, בעלות היישום ובקצב שמתאים לארגון.  היכולת להבין את הארגון על כלל מרכיביו, מגבלותיו, חוזקותיו וכו׳, ולחבר את כל הקצוות כך שיתקבלו תוצרים אמיתיים, מציאותיים ויישומיים, ותוך פרק זמן קצר יחסית, מהווה את ליבת הרעיון שאנו מציעים. היעד שעומד בבסיס התהליך והשיטה שאנו מציעים הנו לקחת רעיון למוצר או שרות ולבנות לרעיון תוכנית יישומית ראלית. זהו הערך המוסף המרכזי שהתוכנית מציעה לבעלי הארגונים.

מעוניינים לשמוע עוד, צרו קשר ונשמח לתאם שיחת הכרות.

צרו איתנו קשר