מדיניות הפרטיות בירנו

 


א. פתח דבר
1. פרטיותכם חשובה לנו, לפיכך נעשה ככל שביכולתנו לשמור עליה. מדיניות הפרטיות שלנו מגדירה באופן מפורט את השימוש בפרטיכם האישיים.
2. בכניסה לאתר לראשונה יתכן ותתבקשו לאשר השימוש שלנו ב’עוגיות’ ( (cookies בהתאם לתנאי מסמך מדיניות הפרטיות כך שיתאפשר לנו לעשות בכך שימוש בכל כניסה שלכם לאתר.
ברוכים הבאים לאתר בירנו (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י בירנו (ע.מ: 059058263) (להלן: “הנהלת האתר” או “החברה”).
האתר משמש כאתר תדמית אשר מציע, (בין היתר) שרותי גיבוש אסטרטגיה שיווקית, מיתוג, שרותי תקשורת שיווקית כוללים ודיגיטל (להלן: “המוצרים”).
1. כללי
1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר.
3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן
הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
(להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי השירות לרבות תמונות שחלקן תדמיתיות ונועדו לצורכי המחשה בלבד, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
8. טעות סופר בתיאור שירות/ים לא תחייב את החברה.
9. תמונות התוצרים/מוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין התוצר/מוצר במציאות.
10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
11. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

 


2. זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.cre-8.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
ב. איסוף נתונים ופרטים אישיים
בהתאם לפרופיל השמוש שלכם באתר יתכן מצב שבו חלק או כל הפרטים הבאים ירשמו ויתכן שיעשה בהם שימוש.
1. כל מידע, נתון או סוג של פרטים אישיים באשר הם שבהם יעשה שימוש בהתקשרות עמנו.
2. פרופיל הגלישה שלכם באתר לרבות: סוג הדפים בהם צפיתם, משך הזמן, מקור ההפניה לאתר, נתיבים במעבר בין עמודים.
3. סוג הדפדפן בו אתם גולשים ומערכת ההפעלה, כתובת ה-IP שלכם, ומיקומכם הגאוגרפי.
4. מידע נוסף כמו לדוגמא כתובת הדוא”ל אותו תזינו בעת הרשמה לקבלת דיוור או כל מידע אחר אותו תתבקשו להזין בעת יצירת פרופיל באתר (שמכם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת, סטטוס משפחתי, תחומי עניין ותחביבים, תעסוקה, השכלה וכו’)
5. אינפורמציה שנאספת בעת הביקור באתר, לרבות מועד הביקור, מספר פעמים, והנסיבות.
6. כל מידע ו/או תוכן שיופיע בהתכתבויות שלכם עם האתר או בדוא”ל לרבות המטא-דאתה;
בטרם תחליטו לשתף עמנו פרטי קשר של גורם צד שלישי, עליכם לקבל את הסכמת אותו אדם עבור שיתוף פרטיו והשימוש בהם על פי מסמך המדיניות שלנו.

ד. מדיניות השימוש בפרטים הנאספים
הנתונים, הפרטים האישיים וכל מידע אחר שיועבר אלינו באמצעות האתר עשויים לשמש אותנו לחלק או לכלל הצרכים המצויינים במסמך זה ובכללם:
1. האופן בו ננהל את העסק והאתר.
2. ביצוע התאמות יעודיות עבורכם באתר
3. לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;
4. מתן שירותים שונים אותם רכשתם או בהם התעניינתם באתר.
5. העברת תכתובות שונות באשר הן לרבות חשבונות שונים, מסמכים, תזכורות וכו’.
6. שליחת מסרים מסחריים (לא שיווק);
7. משלוח הודעות ו/א התראות דוא”ל אותן בחרתם לקבל.
8. במידה ונרשמתם לקבלת ניוזלטר, משלוח מתוזמן בדוא”ל. ניתן לבטל שירות זה בכל עת.
9. דיוור מסרים שיווקיים רלוונטים ואיכותיים לתחום העיסוק שלנו או של גורמי צד שלישי שונים, בהתאם לתחומים שעל פי חוות דעתנו, עשויים לעניין אתכם. המסרים יועברו במדיות השונות לרבות דוא”ל. ניתן לבטל קבלת מסרים אלה באמצעות בקשה כתובה מפורשת בכל עת.
10. העברת נתונים סטטיטיים לגבי המשתמשים באתר שלנו לגורמי צד שלישי באופן כזה שלא יוכלו לדעת או לגלות את זהות המשתמש על פי המידע שיקבלו.
11. טיפול וברור בבקשות ותלונות שיועברו על ידכם והקשורות לאתר האינטרנט שלנו.
12. אבטחה, הגנה ומניעה של כל מקרה אלימות והונאה באשר היא;
13. ביצוע תהליכי אימות נתונים, הזדהות והענות לתנאי השימוש והשירות באתר, וזאת לרבות ניטור הודעות פרטיות שישלחו באמצעות שירות ההודעות הפרטיות באתר.
14. מגוון שימושים אפשריים אחרים.
בכל מקרה בו תעבירו לידינו מידע אישי יתכן ונעשה בו שימוש פרסומי ובהתאם למגבלות שיוגדרו על ידכם.
בכל מקרה יש בידכם את האפשרות להגביל את פרסום המידע האישי שלכם באתר באמצעות ממשק הפרטיות שבאתר.
בכל מקרה פרטיכם האישיים לא יועברו לגורמי צד שלישי לצורך שיווק ללא הסכמתכם.

ה. חשיפת פרטים אישיים
במסגרת מיעדים והמטרות של שימוש בפרטים אישיים כמצויין במסמך זה, תתכן העברת הפרטים לכל אחד מבעלי המקצוע איתם אנחנו מצויים במגע באופן מכובד וסביר.
בנוסף לכך נוכל למסור את פרטיכם האישיים:
1. בכל עת בה נידרש ועל פי דרישות החוק ו/או במגרת הליך משפטי ובכל.
2. במידה ונידרש להגן, לבסס או להפעיל את זכויותינו המשפטיות לרבות במקרים של העברת מידע לגורמי צד שלישי למטרות מזעור סיכוני אשראי ומניעת נסיון הונאה.
3. במקרה בו נידרש על ידי רוכש/מוכר פוטנציאלי או בפועל של כל עסק או רכוש שאנחנו שוקלים או רוכשים.
4. לכל אדם לו אנו רוכשים אמון במידה סבירה ושעל פי דעתנו יתכן וידרוש את הפרטים האישיים ורק במקרה בו סביר שאותו בית דין או רשות אליה יפנה, תורה על העברת פרטים אלה.
למעט במקרים המצויינים במסמך זה לא יועברו פרטיכם האישיים לאף גרום צד שלישי.


ו. העברות נתונים במקרה של פעילות בינ”ל
1. במסגרת פעילותנו העסקית הגלובלית, יתכן מצב שבו המידע הנאסף באתר יאוחסן, יועבר או ישמש בכל אחת מהטריטוריות בהן אנו פועלים לטובת קידום פעילותכם השיווקית ובהתאם למסגרת מדיניות זו.
2. כלל הפרטים האישיים והמידע שנמסר על ידכם באתר, עלול להיות זמין באמצעות רשת האינטרנט מסביב לעולם. אין ביכולתנו למנוע מאחרים מסביבי לעולם לעשות שימוש לרעה או לכל צורך אחר בנתונים אלה.
3. בעצם השימוש באתר ומסירת פרטים ומידע, אתם אתם מביעים את הסכמתכם להעברות פרטיכם האישיים כמפורט בסעיף זה.
ז. שמירת פרטים אישיים
1. פרטיכם האישיים ישמרו רק למשך פרק הזמן הנדרש לנו לטובת אותם יעדים ומטרות לשמן אנו זקוקים להם.
2. על אף האמור לעיל, ישמרו מסמכים המכילים נתונים אישיים:
1. על פי דרישות החוק;
2. במקרים בהם למסמכים פוטנציאל רלוונטיות בכל הקשור להליך משפטי קיים או פוטנציאלי;
3. במידה ונידרש להגן, לבסס או להפעיל את זכויותינו המשפטיות לרבות במקרים של העברת מידע לגורמי צד שלישי למטרות מזעור סיכוני אשראי ומניעת נסיון הונאה.
ח. אבטחת הפרטים האישיים שלכם
1. אנו מתחייבים לנקוט במשנה זהירות בכדי למנוע זליגת פרטיכם האישיים, אובדן, או שינויים לצורך שימוש בהם לרעה.
2. אנו מתחייבים לאחסן את האתר על כלל הפרטים הנאספים בו, על גבי שרתים מאובטחים ומוגנים.
3. בעת השימוש באתר ,הנכם מכירים בכך ששידור מידע ברשת האינטרנט אינו מאובטח, ומשכך אין בידינו להתחייב לכך שמידע שמועבר באינטרנט יהיה מאובטח ב 100%.
ט. שינויים במסמך המדיניות
מסמך זה עשוי להתעדכן מעת לעת. לפיכך הנכם מתקבשים לקרוא אותו אחת למספר שבועות. במקרים בהם אנו נהיה סבורים שחשיבות השינוי מהותית, יתכן שתקבלו על כך הודעת מייל.


י. זכויותכם
באפשרותכם לפנות אלינו ולבקש לקבל את כל פרטי המידע ופרטיכם האישיים השמורים אצלנו. הענותינו לבקשתכם תהיה כפופה לתנאים הבאים:
1. תשלום של עמלה בגובה 375 ש”ח+מע”מ.
2. הצגת מסמכים המעידים על זהותכם: עותק מקורי של חשבון הבנק, צילום ת.ז.
עם זאת במקרים מסויימים ועל פי שיקול דעתנו הבלעדית, זוכתינו לסרב להעביר את הפרטים על פי מגבלות החוק.
זכותכם לדרוש בכל רגע נתון לחדול מלעשות שמוש בפרטיכם האישיים לצורכי שיווק.
יא. אתרים צד ג’
אתר בירנו עשוי לכלול קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרי צד שלישי. ברצוננו לציין שאין לנו כל שליטה או אחריות על מדיניות הפרטיות של אותם גורמי צד שלישי.
יב. עוגיות
אתרינו עושה שימוש ב COOKIES. “עיקשות” ו “פעולה” עוגייה עיקשת תישמר בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה באמצעות המערכת אם כי יכולה גם להימחק על ידכם. עוגיית פעולה תפוג עם סגירת הדפדפן. בדרך כלל לא יכללו קבצים אלה מידע מזהה אודות המשתמש למעט פרטים שאנו מאחסנים ושיתכן שמקושרים למידע השמור והמתקבל מתוך עוגיות.

השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:
1. אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש {כללו את כל השימושים הקיימים לעוגיות באתר שלכם מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים / תארו את המטרה/ות};
2. רוב הדפדפנים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות כמו גם למחוק עוגיות שכבר קיימות אצלכם. במידה ואתם בוחרים לעשות כן הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו ונעשה ככל שביכולתנו לסייע ביעוץ כיצד לבצע זאת.
לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.
אחריות
7. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, שינויים, החלפתם של תוצרים/מוצרים.
8. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
9. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
10. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
10. סודיות ופרטיות
1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
2. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
3. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
4. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
5. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר כמו גם לצרכים שיווקיים אחרים של החברה ומבלי לחשוף את פרטי המזמין.
6. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
11. דין ושיפוט
1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) חיפה הסמכות הבלעדית לדון בה.
3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.